les tueries du Brabant

forum sur les tueries du Brabant
 
AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

Partagez | 
 

 LOUIS Andre

Aller en bas 
AuteurMessage
KNombre de messages : 8132
Date d'inscription : 15/02/2009

MessageSujet: LOUIS Andre   Ven 1 Fév 2013 - 15:40

adj chef LOUIS

chef BSR
a signé le rapport G 1976
pension, après cabinet VDB

197x-198x

sujet de l"interrogation COMM1 de VDB 1990
Revenir en haut Aller en bas
KNombre de messages : 8132
Date d'inscription : 15/02/2009

MessageSujet: Re: LOUIS Andre   Ven 1 Fév 2013 - 15:45

Citation :
GEEN TOEVAL

Intussen hebben de advizeurs, die
met de goede afloop van het pantser-
dossier zijn belast, en ongeacht de
nieuwe minister op het Defensiekabi-
net zijn gebleven, tevergeefs gepro-
beerd te antwoorden op het verslag
van het Hoog Komitee. Hun overdre-
ven ijver om Asco eruit te praten, heeft
de zaak alleen nog erger gemaakt, zo-
dat het Defensiekabinct nu zelfs opge-
scheept zit met een tweede bondiger en
krachtiger verslag van het Hoog Komi-
tee van Toezicht, waar niemand nog
onderuit kan. Ook dat wordt welis-
waar zorgvuldig verborgen gehouden.
De regering kan zich echter niet langer
veroorloven het zoveelste miljarden-
kontrakt te sluiten zonder dit keer eerst
de korrespondentie tussen het Hoog
Komitee en het Defensiekabinet op ta-
fel te leggen.
Anderzijds zullen kommandant Bougerol
van de militaire inlichtingendien-
sten en de op het Defensiekabinet ge-
pensioneerde BOB-adjudant Louis ons
moeten uitleggen waarom zij zoveel in-
teresse betonen voor al wie, zoals wij,
met de pantseraffaire, het Tuna-reseau
en Eurosysteem bezig is. Dat komman-
dat Bougerol een kantoor heeft aan de
Wetenschapsstraat en daar. op twee
stappen van de Beliardstraat 39. voor
rekening van Promotion et Distribution
Générales werkt, zal ook wel geen toe-
val zijn.


FRANK DE MOOR ■
KNACK — 31 oktober 1979

à peine arrivé au cabinet il s'interesse à la presse qui divulge scandale apres scandale

dixit FRANK de MOOR

pourtant 10 ans après devant le comm1:
Revenir en haut Aller en bas
KNombre de messages : 8132
Date d'inscription : 15/02/2009

MessageSujet: Re: LOUIS Andre   Ven 1 Fév 2013 - 16:24

COMM 1: comme décrit ds Het leugenpaleis VDB par HUGO GHIJSELS


Audition VDB

Citation :
DE GROEP G


Voorzitter Bourgeois: 'Mijnheer de minister, tijdens ons on-
derzoek zijn wij op een eigenaardig fenomeen gestoten,
een fenomeen dat ons toch een beetje heeft afgeschrikt op
een bepaald ogenblik en dat zich bij de rijkswacht heeft
voorgedaan. Het kan worden gesitueerd in de jaren
1975-1976. Ook daaromtrent bestaat een rapport, met
name het rapport van 22 oktober 1976, van de informa-
tiesectie van de BOB van Brussel. Dit rapport wordt ge-
woonlijk genoemd het rapport van adjudant-chef Tratsaert. ( ... ) ,

Waarover ging dit nu precies? Het ging over wat men
heeft genoemd "le groupe G", Groupe Gendarmerie.
Deze groep heeft zichzelf zo genoemd. Het was een
uiterst-rechtse groep. Deze groep is gestart bij de BOB-
Brussel in de sectie informatie. Daar was een wacht-
meester, de heer Martial Lekeu. Die hebt u ongetwijfeld
niet gekend. Spijtig! De heer Lekeu heeft, sarnen met
een andere wachtmeester, de heer Mievis, een groep ge-
vormd. Deze groep was waarschijnlijk nooit zeer groot,
10,20,30, misschien 40 personen. Zoals gezegd ging het
om een uiterst-rechtse groep die overal trachtte te infil-
treren, zelfs tot in de groep Diane. Zij kwamen uit het
Front de la] eunesse. Zij wilden in het Front de la] eunes-
se een sectie gendarmerie oprichten, of in de gendarme-
rie een sectie Front de la]eunesse. Wie zal het ooit we-
ten? ln dat verband worden opnieuw les clubs Nouvel
55


Europe Magazine genoemd. Waarom is dit belangrijk?
ln den beginne, wanneer wij deze vraag stelden aan offi-
cieren van de rijkswacht, zegde men: Groep G? Nooit
van gehoord, heeft nooit bestaan.
We hebben hier wacht-
meesters van de rijkswacht gehoord en iedereen zeg-
de ons dat er volop over gesproken werd. Dat men ons
dus niet komt vertellen dat de Groep G niet bestaan
heeft.( ... ) Uiteindelijk hebben we van de rijkswacht een
rapport uit 1976 over de Groep G gekregen
. Daarin ko-
men we al naargelang van de smaak interessante of wei-
nig interessante personages tegen zoals Robert Beijer en
anderen, allemaal in den vreemde nu. We kunnen ze niet
meer ondervragen, uitgenomen Bouhouche. Allemaal
rijkswachters dus binnen de BOB en soms betrokken bij
onderzoeken naar de Bende van Nijvel enz. ( ... )'

Hebt u toen u minister van Defensie was iets verno-
men over die Groep G? Kende u de invloed van die
groep? Wist u dat ze gevaarlijk was. We kermen ook een
aantal namen: Bouhouche, Amory, Lekeu, Bultot, enz.
Deze laatste was adjunct-directeur van een gevangenis.
Ze stonden toen al in verbinding met elkaar. Hebt u daar
ooit iets over gehoord? Wat was uw reactie daarop? Bent
u verbaasd dit alles hier te verne men ? We hebben dat
rapport van de rijkswacht na lang aarzelen pas op 21 de-
cember 1989 ontvangen. Dit rapport maakt melding van
politieke activiteiten en citeert ook namen: Maquet,
Dossogne, enz., en het werd zelfs ondertekend door adju-
dant-chef Louis die op dat ogenblik op uw kabinet werk-
te. 'Vanden Boeynants: 'Ik hem goed gekend.'

Coveliers: 'Om verwarring te vermijden, wil ik zeggen
dat in dit rapport van 1976 nog geen sprake is van Bultot.
Bultot was op dat ogenblik nog directeur derde of vierde
klasse van een tehuis voor minderjarigen.

Het is wel zo dat dit rapport werd opgesteld enkele maanden voor
adjudant-chef Louis gepensioneerd werd bij de rijks-

56


wacht en voor hij op het kabinet van Van den Boeynants
gaat werken. Hij heeft dat rapport getekend. Dat is
juist.
'


Vanden Boeynants: 'Ik heb nooit over de Groep G horen
spreken.'

Voorzitter Bourgeois: 'Waarover sprak de rijkswacht
dan weI? Wat deelde men u dan wel mee?'

Vanden Boeynants: 'Nadat hij gepensioneerd was, heeft
adjudant-chef Louis op mijn kabinet gewerkt. Hij was
een uitstekende medewerker. Meer kan ik er niet van
zeggen. U hebt een aantal namen genoemd. Daarvan
ken ik er slechts twee, de andere niet. Ten eerste mijn-
heer Beijer. Ik heb hem ontmoet toen hij me kw am op-
zoeken met het voorstel mijn fiscaal dossier te laten
verdwijnen. '
Voorzitter Bourgeois: 'We wilden het daar nu niet over
hebben; maar nu u er zelf toch over begonnen bent, kan
u verder gaan.'

Vanden Boeynants: 'AIs u me vraagt of ik Beijer ken,
moet ik u antwoorden dat ik hem niet écht ken maar dat
ik hem bij twee gelegenheden gesproken heb, ik kom er
straks op terug.
Wat mijnheer Amory betreft, die ken ik niet, maar
- en dit is merkwaardig - in maart van dit jaar heb ik van
hem een brief ontvangen. ln die brief schrijft hij dat het
hem verheugde dat ik (door de gijzelnemers die Vanden
Boeynants hadden ontvoerd, H. G.) ben vrijgelaten en
dat hijzelf ook grote problemen heeft gehad, dat hij in
hechtenis was genomen in het kader van de affaire Men-
dez en dat de pers hem nog voor de justitie veroordeeld
had. Hij bood me zijn diensten als lijfwacht aan. Dat is
alles wat ik over Amory weet. Ik heb de brief hier bij me
en stel hem ter beschikking van de commissie. Het is een
zeer vriendelijke brief ( ... ).

De Groep G ken ik niet. Nooit van gehoord.'

Coveliers: 'Er is iets dat mij enigszins verbaast, mijn-
57


heer de voorzitter. Wij weten dat wijlen adjudant-chef
Louis de vertrouwensman was van heel wat leden van de
bewakings- en opsporingsbrigade van de rijkswacht. Wij
kunnen bijvoorbeeld vaststellen dat François Raes, toen
hij het onderzoek naar de nationale drugbrigade had
stopgezet, onmiddellijk naar het kabinet van de heer
Vanden Boeynants is gegaan om verslag uit te brengen
bij de heer Louis
. Men weet dat ook van andere personen
die onderzoeken hebben gedaan
.:

Ik vind het toch eigenaardig dat adjudant-chef Louis ,
die toch weet moet hebben gehad van deze zaken, die dat
rapport ondertekend heeft, daarvan niets aan zijn mi-
nister zou gezegd hebben. Ik vraag mij trouwens af wat
de taak was van de heer Louis. Wat deed hij op het kabi-
net als hij dergelijke zaken niet aan zijn minister mee-
deelde? Wat deed hij als gepensioneerd rijkswachter op
dat kabinet?'


Mahieu: 'Mag ik aan de heer minister vragen wanneer
de heer Beijer het aanbod heeft gedaan om zijn fiscaal
dossier te doen verdwijnen? Heeft de minister het nuttig
geoordeeld klacht in te dienen bij het gerecht?'
Jean Mottard: 'Wat was de opdracht van mijnheer
Louis op het kabinet van mijnheer Vanden Boeynants?
Hoelang duurde die opdracht en over welke jaren spre-
ken we dan?'

Vanden Boeynants: 'Wat zijn opdracht was?'

Mottard: 'Welke opdracht heeft u mijnheer Louis toe-
vertrouwd toen hij deel uitmaakte van uw kabinet en
hoelang heeft hij die taak uitgevoerd? Kan u ook precise-
ren waarom u hem in uw kabinet heeft aangeworven?'

Vanden Boeynants: 'AlIereerst omdat hij tweetalig was.
Dat was de belangrijkste reden.
'

Voorzitter Bourgeois: 'Er zijn veel tweetaligen in België,
maar daarom werken ze nog niet op een ministerieel ka-
binet. '

Vanden Boeynants: 'De tweede reden was dat hij de ad-
58


ministratie kende en zoals aIle ministers had ik een op-
steller nodig.
Hij maakte dus deel uit van mijn kabinet in
de hoedanigheid van opsteller. Hij behandelde de vragen
om een tussenkomst. U weet dat aIle ministers dagelijks
tientallen verzoeken krijgen. Zoals zoveel andere opstel-
lers hield hij zich daarrnee bezig, en ik herhaal, hij heeft
zich nooit met iets anders bezig gehouden. Hoe lang hij
in die functie gewerkt heeft weet ik niet, maar ik veron-
derstel dat het over meerdere jaren gaat.'

H.G:

André Louis was veel meer dan Vanden Boeynants hier
laat vermoeden. Ter illustratie een nooit aangevochten
citaat van Walter de Bock uit De Morgen van 14 februari
1990:
'Minister van Defensie Vanden Boeynants had op
dat moment (in 1979, ten tijde van het schandaal rond
het consortium Eurosystem Hospitalier en de herrie rond
het miljardencontract voor de levering van pantservoer-
tuigen door ASCO-BMF aan het Belgisch leger, H. G.) op
zijn kabinet iemand in dienst genomen die uitstekend ge-
schikt was om in gerechtelijke kringen alles in de gaten te
houden. Die man was adjudant-chef André Louis, die
kort voordien met pensioen was gegaan na vele jaren aan
het hoofd van de Brusselse BOB te hebben gestaan. AIs
ex-chef kende hij de BOB' ers en ook hun gerechtelijke op-
drachten. Hij no ch zijn minister stoorde er zich aan dat
op die manier vanuit een politiek kabinet ook officieus
werd ingegrepen in gerechtelijke aangelegenheden. De
rekrutering van adjudant Louis bleek nu, hoe onkies ze
ook was, van groot nut voor de minister. Louis bleef niet
bij de pakken zitten nu het pantserdossier in de lucht
hing. Dat bleek toen sommige Brusselse BOB'ers, toen
belast met het speurwerk naar de Tuna-connectie, in
septernber-oktober 1979 door hun vroegere superieur bij
de rijkswacht werden verzocht om zich bij hem op het ka-
binet van Defensie aan te melden. Hij ondervroeg hen
over de stand van het speurwerk inzake de Tuna-ring en
59


vooral over wat er ten laste van Vanden Boeynants zoal
was uitgelekt. Wat de BOB' ers hun chef precies hebben
verteld en verzwegen, is onbekend. Maar wat adjudant
Louis daarover aan Vanden Boeynants heeft gerappor-
teerd, was in elk geval niet van die aard om de minister
gerust te stellen. De vlijtige adjudant aarzelde overigens
niet om in sommige van die gesprekken met zijn vroegere
ondergeschikten bij de BOB te laten doorschemeren dat
hij erg begaan was met hun toekomstige carrière.'
Voor het overige komen we in het volgende hoofdstuk
nog terug op dit merkwaardige personage.


60


on apprend ici par hasard , que le boxeur Raes y allait pour parler de ces endouilles avant la finale !!!


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé
MessageSujet: Re: LOUIS Andre   

Revenir en haut Aller en bas
 
LOUIS Andre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» BON LOUIS-ANDRE
» Les volontaires de la Drome
» INFOGRAPHIES ANDRE JOUINEAU
» OLAGNIER (André-Louis) Général de division Auxerre (YONNE)
» Petites questions avant d'entrer à Louis le Grand...

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
les tueries du Brabant :: PRESENTATION DES TUERIES DU BRABANT :: Who's who :: Magistrats et enquêteurs-
Sauter vers: